KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HÔC KỲ I NĂM : 2019 – 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THTT Tân Hiệp 2                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-CM                                   Tân Hiệp, ngày 18 tháng 08 năm 2019

KẾ HOẠCH HỌC KỲ I CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2019-2020

  1. Nhiệm vụ:

– Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức:

+ Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành theo điều kiện thực tế của địa phương.

+ Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện nề nếp, qui chế chuyên môn

+ Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm như giảng dạy đúng chương trình, đủ bài, đủ tiết, xây dựng các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, tuyệt đối không để học sinh ngồi nhầm lớp; tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, rèn học sinh yếu. Nhận xét đánh giá HS theo TT30.

+ Phối hợp với Tổng phụ trách, giáo viên bộ môn và các đoàn thể nhà trường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức, ATGT, VSRM và giáo dục đạo đức, thực hành tư vấn tâm lí học đường cho học sinh.

+ Thao giảng: Mỗi GV thao giảng 01 tiết, tổng cộng 21 tiết

+ Dự giờ : Mỗi GV dự giờ đồng nghiệp 02 tiết/ tháng, cộng 84 tiết.

+ Giáo án điện tử : dạy giáo án điện tử 02 tiết.

+ Chuyên đề: 02 chuyên đề vào giữa kỳ I.

+ Về chất lượng học sinh từng khối lớp:

  • Về phẩm năng lực.

+ Hoàn thành (Đạt):503; đạt 100%, Chưa hoàn thành: 0; 0%.

  • Về phẩm chất.

+ Hoàn thành (Đạt):503; đạt 100%, Chưa hoàn thành: 0; 0%.

 Về kiến thức và kĩ năng: 

 

           

TT Khối TSHS Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
T.Số Tỷ lệ T.Số Tỷ lệ T.Số Tỷ lệ
1 1 102 60 58,8 39 38,2 3 3
2 2 118 58 49,1 58 49,1 1 0,8
3 3 94 59 62,7 34 36,1 1 1,1
4 4 75 39 52,0 36 71,0 1 0
5 5 114 71 62,2 42 36,8 1 0.8
Tổng cộng 503 287 284,8 209 231,2 7 5,7

 

+ Việc thực hiện qui chế chuyên môn của GV (thực hiện ngày giờ công, soạn giảng; dự giờ, xếp loại tiết dạy …)

*Thực hiện đảm bảo ngày giờ công, không đi trễ, về sớm, không cắt xén chương trình.

*Phẩm chất đạo đức : Tốt : 38, Khá : 0.

*Công tác chuyên môn:  Xếp loại hồ sơ Tốt: 34 đạt 100%,  Khá : 0.

*Xếp loại giảng dạy: Tốt : 72 ,  Khá: 5

                   *Xếp loại công chức cuối kì I: Xuất sắc: 30, Khá: 0.

  1. Các biện pháp thực hiện:

– Các biện pháp quản lý, chỉ đạo về thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn: Dạy chương trình đổi mới GD phổ thông thông qua các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phương pháp dạy học tích cực….Bồi dưỡng thường xuyên qua các môđun như dạy học cả ngày, ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp….

– Các biện pháp về tổ chức sinh hoạt tổ, thực hiện các chuyên đề dạy và học, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:  Nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra, thường xuyên triển khai kế hoạch và các văn bản cấp trên đưa ra để mọi thành viên nắm bắt; Tham mưu báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để có hướng chỉ đạo, mỗi GV cần phải tích cực làm tốt mọi công tác được giao và tham gia tốt các phong trào.

– Bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu, kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Tổ chức trong các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, cá biệt; Có kế hoạch bồi dưỡng cho các em HS giỏi 2 buổi /tuần kết hợp với GV dạy buổi hai, đối với những HS yếu thì phụ đạo thường xuyên; Phát huy những năng khiếu khác của học sinh: Học thật tốt thêm các môn như, nhạc, mỹ thuật, …và được đánh giá qua các đợt kiểm tra định kỳ.

– Tổ chức thi đua trong tổ: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên về kiến thức và phương pháp giảng dạy, tăng cường các tiết dạy giáo án điện tử để nâng cao trình độ tin học; 100% GV trong tổ đăng ký thi GVDG, GVCNG vòng trường,  tích cực góp ý xây dựng để các thành viên trong trường thi đạt kết quả.

  1. Lịch trình thực hiện kế hoạch:
Thời gian Nội dung công việc Chỉ tiêu/Kết quả Người phụ trách Ghi chú(điều chỉnh)
Tháng 8/2019 -Huy động HS ra lớp.-Giảng dạy đúng chương trình, ôn tập đầu năm.

-Khảo sát Tiếng Việt.

-PCCM đầu năm học.

-Họp PHHS các lớp.

-100%-100%

 

-100%

-100%

-100%

-Toàn trường-Toàn trường

 

-Toàn trường

-BGH

-GVCN

Tháng 9/2019 -Lao động vệ sinh toàn trường.-Phối hợp cùng BĐD CMHS và chính quyền địa phương huy động 100% trẻ trong địa bàn ra lớp.

-Tham gia tổ chức tích cực ngày lễ khai giảng

-Tổ chức tốt ngày tết trung thu cho HS.

-Đón đoàn kiểm tra đọc viết của PGD

-100% 

-100%

 

 

 

-100%

 

-100%

 

-100%

-Toàn trường 

-Toàn trường

 

 

 

-Toàn trường

 

-Toàn trường

 

-Toàn trường

 

Tháng10/2019 -Kiểm tra giữa kỳ I, làm các chuyên đề , thao giảng giữa kỳ, bồi dưỡng chuyên môn cho GV.-Tham gia tổ chức tốt ngày 20/10.

– Dự giờ, thao giảng tất cả GV nhà trường.

-100% 

 

 

-100%

 

-70%

-Toàn trường 

 

 

-TTGV

 

– PHT, GV

Tháng 11/2019 - Thi GVDG cấp trường.-Thi “Viết chữ đẹp vòng trường” cho HS.

-Thanh tra toàn diện 02 GV

-Tổ chức ngày 20/11

-Bồi dưỡng “Toán tuổi thơ”

– Thi viết chữ đẹp vòng trường

-100%-5%

 

-10%

 

-100%

-10

- BGH, GV-GV và HS

 

-BTTvà 2 GV

 

-Toàn trường

-GV, HS

Tháng 12/2019 -Dự giờ GV tất cả GV  .-Lao động vệ sinh toàn trường.

-Kiểm tra cuối kỳ I.

-Hoàn thành hồ sơ sổ sách, học bạ.

– Hoàn thành các loại BC

-30%-100%

 

-100%

– 100%

 

– 100%

-PHT-Toàn trường

 

-Toàn trường

-PHT, GV

 

-HT,GV,VP

 

  1. Điều chỉnh bổ sung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là kế hoạch học kỳ I năm học 2019-2020

 

    DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                                        NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Lê Thị Trúc Giang