KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HÔC KỲ II NĂM : 2019 – 2020

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT TÂN HIỆP        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Trường THTT Tân Hiệp 2                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/KH-PHT                             Tân Hiệp, ngày 04 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2019-2020

 

  1. Nhiệm vụ:

– Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức:

+ Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành theo điều kiện thực tế của địa phương.

+ Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện nề nếp, qui chế chuyên môn

+ Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm như giảng dạy đúng chương trình, đủ bài, đủ tiết, xây dựng các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao chất lượng giáo dục, tuyệt đối không để học sinh ngồi nhầm lớp; tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, rèn học sinh yếu

+ Phối hợp với Tổng phụ trách, giáo viên bộ môn và các đoàn thể nhà trường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức, ATGT, VSRM và kỹ năng sống cho học sinh.

+ Thao giảng: Mỗi GV thao giảng 01 tiết, tổng cộng 14 tiết

+ Dự giờ : Mỗi GV dự giờ đồng nghiệp 02 tiết/ tháng, cộng 84 tiết.

+ Giáo án điện tử : dạy giáo án điện tử 03 tiết.

+ Chuyên đề: 02 chuyên đề vào giữa kỳ II.

  • Các chỉ tiêu đăng ký phấn đấu:

+ Về chất lượng học sinh từng khối lớp:

  • Về phẩm năng lực.

+ Hoàn thành (Đạt): 503; đạt 100%, Chưa hoàn thành: 0; 0%.

  • Về phẩm chất.

+ Hoàn thành (Đạt): 503; đạt 100%, Chưa hoàn thành: 0; 0%.

- Về kiến thức và kĩ năng: 

TT Khối TSHS Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
T.Số Tỷ lệ T.Số Tỷ lệ T.Số Tỷ lệ
1 1 102 59 57,8 41 40,1 2 1,9
2 2 118 68 57,6 50 42,3 0 0
3 3 94 49 52,1 45 47,8 0 0
4 4 75 39 52,0 21 48,0 0 0
5 5 114 61 53,5 53 46,4 0 0
Tổng cộng 503 276 273 210 224,6 2 1,9

 

+ Việc thực hiện qui chế chuyên môn của GV (thực hiện ngày giờ công, soạn giảng; dự giờ, xếp loại tiết dạy …)

*Thực hiện đảm bảo ngày giờ công, không đi trễ, về sớm, không cắt xén chương trình.

*Phẩm chất đạo đức : Tốt : 34, Khá : 0.

*Công tác chuyên môn:  Xếp loại hồ sơ Tốt: 34 đạt 100%,  Khá : 0.

*Xếp loại giảng dạy: Tốt : 36 ,  Khá: 2

                   *Xếp loại công chức cuối năm: Xuất sắc: 6, Khá: 32.

  1. Các biện pháp thực hiện:

– Các biện pháp quản lý, chỉ đạo về thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn: Dạy chương trình đổi mới GD phổ thông thông qua các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phương pháp dạy học tích cực….Bồi dưỡng thường xuyên qua các môđun như dạy học cả ngày, ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp….

– Nhận xét, đánh giá HS theo TT22 và TT30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các biện pháp về tổ chức sinh hoạt tổ, thực hiện các chuyên đề dạy và học, giúp đỡ nhau nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:  Nâng cao chất lượng công tác thanh kiểm tra, thường xuyên triển khai kế hoạch và các văn bản cấp trên đưa ra để mọi thành viên nắm bắt; Tham mưu báo cáo kịp thời với Ban giám hiệu để có hướng chỉ đạo, mỗi GV cần phải tích cực làm tốt mọi công tác được giao và tham gia tốt các phong trào.

– Bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu, kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Tổ chức trong các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, cá biệt; Có kế hoạch bồi dưỡng cho các em HS giỏi 2 buổi /tuần kết hợp với GV dạy buổi hai, đối với những HS yếu thì phụ đạo thường xuyên; Phát huy những năng khiếu khác của học sinh: Học thật tốt thêm các môn như, nhạc, mỹ thuật, …và được đánh giá qua các đợt kiểm tra định kỳ.

– Tổ chức thi đua trong tổ: Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên về kiến thức và phương pháp giảng dạy, tăng cường các tiết dạy giáo án điện tử để nâng cao trình độ tin học; 100% GVCN  đăng ký thi  GVCNG vòng trường,  tích cực góp ý xây dựng để các thành viên trong trường thi đạt kết quả.

  1. Lịch trình thực hiện kế hoạch:
Thời gian Nội dung công việc Chỉ tiêu/Kết quả Người phụ trách Ghi chú(điều chỉnh)
Tháng 01/2020 - Sơ kết học kỳ I.- Ổn định tình hình dạy và học đầu học kỳ II

- Họp CMHS các lớp, thông báo kết quả cuối kỳ I

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng.

– Kiểm tra toàn diện 2 GV

– Tổ chức thi “Vở sạch- Chữ đẹp”

– Báo cáo việc thực hiện TV CNGD và mô hình THM.

-100%-100%

 

-100%

 

-100%

 

 

-100%

 

 

-100%

-BGH, các bộ phận, GV 

-BGH, GVCN

 

-PHT

 

 

-PHT

-PHT,GV’HS

 

-PHT

Tháng 02/2020 - Nghỉ tết âm lịch Canh Tý 02 tuần - Ổn định tình hình giảng dạy sau Tết Nguyên Đán.

– Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng

– Kiểm tra GV

-100% 

-100%

 

-100%

 

 

-30%

-BGH, GV, HS 

– PHT, TTCM

 

– PHT

 

– PHT,TTCM

Tháng 3/2020 - Chỉ đạo các tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng.- Dự giờ ở các tổ khối

– Phối hợp tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Đoàn.

– Kiểm tra GV

– Phối hợp tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

– Tổ chức kiểm tra GKII (tuần 27) từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020.

– Tham gia Hội thi Olympic Toán tuổi thơ cấp huyện;

– Sinh hoạt chuyên đề học kì II.

– Kiểm tra HSSS TTCM, GVTH

-100% 

 

 

-100%

 

 

-30%

 

-PHT, TTCM. 

 

-PHT, TTCM

-BGH; Đoàn Đội

 

-BGH,KT

-BGH, BCH CĐ

 

-PHT, TTCM, GV

 

-BGH,GV,HS

-PHT, TTCM, GV

– PHT

Tháng 4/2020 - Tiếp tục công tác dự giờ, thao giảng ở các tổ khối.- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn của giáo viên.

– Kiểm tra GV

– Tham gia thi phần HB-XLTH-KC-GVCN lớp giỏi cấp huyện;

– Phối hợp tổ chức khảo sát Tiếng Anh theo đề án chương trình 10 năm;

– Lập kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ II

-100% 

-5%

 

 

-30%

 

-100%

 

-100%

-PHT, TTCM 

-PHT, TTCM

 

 

-PHT

 

-PHT, TTCM

 

-BGH

 

 

-PHT

Tháng 5/2020 - Chuẩn bị các thống kê báo cáo tổng kết năm học.- Chuẩn bị hồ sơ xét hoàn thành CTTH

– Tổ chức xét công nhận hoàn thành CTTH

– Hoàn thành và nộp các biểu mẫu báo cáo.

– Nhập dữ liệu cuối năm phần mềm CSDL vào EQMS.

– Tổng kết năm học.

– Lập kế hoạch ôn tập trong hè cho HS chưa đạt chuẩn lên lớp.

-100% 

-100%

 

-100%

 

– 100%

 

– 100%

-PHT, TTCM 

-PHT, GVCN lớp 5

-BGH,KT

 

-TTCM, PHT

 

-BGH,TT,GV

 

-BGH,TT,GV

-PHT

Tháng 6+7/2020 + Tuyển sinh lớp 1, năm học : 2019 – 2020.+ Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. -100% 

-100%

-BGH+VP 

-Toàn trường

     
  1. Điều chỉnh bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là kế hoạch học kỳ II năm học 2019-2020

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

Lê Thị Trúc Giang